OFAP

Qëllimi kryesor i OFAP është t`i garantohet çdo fëmije të privuar nga kujdesi prindëror, mundësia për të jetuar në një ambient të tipit familjar, kjo për të siguruar një rritje të qetë të të miturit, ndërkohë që vlerësohen të gjitha mundësitë dhe kanalet e nevojshme për të garantuar të drejtën e të qenit sërish fëmijë i dikujt (rihyrja në familjen e origjinës së rikuperuar) ose të rilindë si fëmijë i dikujt (adoptim kombëtar ose ndërkombëtar).

Branding Identity

The Ofap brand book and visual identity guidelines were developed with the aim of ensuring proper and consistent use of the Ofap visual identity.